Inimesed võimaldab kiiresti ja mugavalt otsida aadressiraamatus sisalduvaid kontaktandmeid. Otsimise teeb mugavaks kõne abil otsimise võimalus. Inimesed ei vaja tööks internetiühendust ning on seega kiire, turvaline ja igal pool kasutatav.

Kasutamine

Inimesed kuvab käivitamisel aadressiraamatu sisu, ning näitab iga kirje kohta mitmesugust infot (inimese nimi, viimase kontakti aeg jms). Nimekirja saab erinevate parameetrite järgi sorteerida.

Inimese kontaktandmete vaatamiseks või talle helistamiseks on kaks viisi: (1) tavaline klikkimine aadressiraamatu kirjel ning (2) kõne põhjal nime otsimine. Inimese leidmisel sooritatakse üks järgnevatest toimingutest:

Helista numbril
alusta kõnet vastaval numbril
Vali number
vali number, aga kõnet ära alusta
Vaata kontaktandmeid
ava kontaktandmete vaatamise rakendus

Kui inimene valiti välja tavalisel viisil, siis sooritatakse Seadetes määratud toiming. Kõnekäsu puhul sõltub toiming vastavast käsust (vt allpool).

Kõnekäsud

Inimese valimiseks kõne abil tuleb hoida näppu suurel kollasel nupul ja öelda inimese nimi või käsk, nt

Nimi peab olema samal kujul kui ta on esitatud aadressiraamatus, kuid kirjavahemärke, numbreid ja mitte-eestikeelseid tähti ei tohi välja hääldada. Kui seadetes on sisse lülitatud "Paindlik otsing" siis saab otsida ka nime osade järgi, nt

Käsu puhul on palun kohustuslik, st tegu on rohkem palvega ;).

Seaded

Kinnita nimi
Sünteesitud hääl kordab valitud inimese nime ("Jaan Jaanson") või täidetavat kõnekäsku ("helistan Jaanson"). Kasutatakse süsteemset kõnesüntesaatorit, mis teatud keelte puhul võib vajada interneti olemasolu.
Kinnituse keel
Keel, mille hääldusega kinnitus esitatakse. Loomulik on selleks määrata eesti keel, aga eesti keele kõnesüntesaatori puudumisel sobib ka nt soome või hispaania keel. Keelt saab valida süsteemselt määratud kõnesüntesaatori poolt toetatud keelte piires.
Telefoniomanikud
Kuvab ainult need kirjed, milles on telefoninumber.
Paindlik otsing
Paindliku otsingu puhul ei pea teadma inimese nime täpset kirjutusviisi aadressiraamatus, sest otsida saab ka kirje osade (nt eesnimi, perekonnanimi) järgi. Lühemaid osasid (initsiaale ja tiitleid) ei tohiks küll välja hääldada. Oluline: paindlik otsing võib mõjuda halvasti rakenduse käivitamise kiirusele ning tuvastuse täpsusele. Samuti võib tuvastustulemusele vastata mitu kirjet kui nt erinevatel inimestel on sama eesnimi.
Toiming inimese valimisel
määrab, milline toiming sooritatakse inimese nimele klikates.
Enesekindlus
Mürases keskkonnas (nt autos) võib kõnetuvastaja tagastada tulemuse, milles ta eriti kindel pole. Kõrgem (st vähem negatiivsem) nõutud enesekindluse lävi võimaldab vähem kindlale tuvastusele mitte reageerida, st sellisel juhul vastavat käsku ei täideta.

Oluline: enamiku seadete muutmise korral tuleb rakendus taaskäivitada, st rakendusest tuleb väljuda BACK-nuppu vajutades ning seejärel rakendus uuesti käivitada.

Rakenduse tööks vajalikud õigused

Inimesed vajab oma tööks järgmisi õigusi.

Välismällu kirjutamine (WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
Rakendus salvestab akustilised ning keele mudelid seadme välismällu, kataloogi Android/data/ee.ioc.phon.android.inimesed. Selle kataloogi sisu on vajalik ainult rakenduse töö ajal ja sinna ei salvestata pikemaajalist infot. Seega, selle kataloogi võib alati ära kustutada, rakendus loob selle vajadusel uuesti.
Lindistaja kasutamine (RECORD_AUDIO)
Rakendus peab kõne salvestamiseks kasutama mikrofoni, kuid salvestamine toimub ainult siis, kui mikrofoni nupp on alla vajutatud.
Aadressiraamatu lugemine (READ_CONTACTS)
Keelemudeli loomiseks vajab rakendus ligipääsu aadressiraamatule. Rakendus aadressiraamatut muuta ei saa.
Telefoninumbritele otse helistamine (CALL_PHONE)
See õigus võimaldab rakendusel kasutaja vahenduseta telefoninumbritele helistada. Inimesed teeb seda ainult vastava käsu andmisel.

Kasulik teada

Inimeste praegune versioon kasutab eestikeelse kõne akustilisi mudeleid ning üsna lihtsat üksühest tähtede ja nende häälduse vastavust. Soovitud tuvastuse saamiseks tuleks seega nimesid hääldada "nii nagu nad on kirjutatud". Võõrkeelsete nimede hääldamisel tuleks vältida originaalkeelset hääldust: nt nimedes 'Irina' ja 'Fabio' oleks kindlam vältida pikki häälikuid ning 'György' tuleks hääldada kui /gjörgj/.

Autor: Kaarel Kaljurand
Koduleht: kaljurand.github.io/Inimesed