Kõnekäsud valgustite juhtimiseks näitab, kuidas loomulikus keeles sisend viia formaalsele (st lihtsamale, ühetähenduslikule ja keelest sõltumatule) kujule (nt kujult “pane elutoa lamp põlema heledusega kaks sada” kujule <lights><1><on><200>), mida alljärgnevad reeglistikud edasi teistendavad ning lõpuks käivitavad:

PAIGALDA