Mitmekeelne süsteem sisendkõne kordamiseks Androidi kõnesüntesaatoriga (nt häälduse harjutamiseks). (Kui eesti keele süntesaatorit pole installeeritud, siis kasutatakse soome või hispaania keele oma.)

PAIGALDA