Demod

 • [TSV, Sheets, Paigalda] Ühest reeglist koosnev reeglistik, mis näitab, kuidas avada veebibrauseri asemel kaardirakendus

Tekstitoimetuskäsud

Nupud ja svaibid (eeldab Kõnele v1.7.32+)

 • [TSV, Sheets, Paigalda] Mikrofoninupu svaip-käsud
 • [TSV, Sheets, Paigalda] Rakenduste käivitaja (app launcher)
 • [TSV, Sheets, Paigalda] Operatsioonid valitud tekstiga (kopeeri/kleebi, otsi, tõlgi, jms)
 • [TSV, Sheets, Paigalda] Kalkulaator
 • [TSV, Sheets, Paigalda] Tekstitöötlusnupud (kursori liigutamine, kopeeri/kleebi, jms)
 • [TSV, Sheets, Paigalda] Tühi tabel. Salvestades selle #c, #f või #r nime all, käivitab vastavalt lõikelaua klippide, kõige sagedasemate lausungite, või kõige viimaste lausungite kogumise.

Dialoogisüsteemid

 • [TSV, Sheets, Paigalda] Mitut sisendkeelt toetav reeglistik tõlkerakenduse (kas Google Translate või Tilde Translator, mis peab olema eelnevalt paigaldatud) avamiseks koos etteantud keelepaari ja tõlgitava fraasiga. Sisendkeele määrab Locale-veerg, väljundkeele ning tõlgitava fraasi määrab lausung.
 • [TSV, Sheets, Paigalda] Dialoogisüsteem e-kirja saatmiseks, mis näitab, kuidas “programmeerida” ümberkirjutusreeglite abil lihtne dialoogisüsteem
 • [TSV, Sheets, Paigalda] Kõnekäsud valgustite juhtimiseks näitab, kuidas loomulikus keeles sisend viia formaalsele (st lihtsamale, ühetähenduslikule ja keelest sõltumatule) kujule (nt kujult “pane elutoa lamp põlema heledusega kaks sada” kujule <lights><1><on><200>), mida alljärgnevad reeglistikud edasi teistendavad ning lõpuks käivitavad:
  • [TSV, Sheets, Paigalda] Käivitab formaalsel kujul käske otse Philips Hue silla kaudu, näidates, kuidas Kõnele abil HTTP-päringuid teha.
  • [TSV, Sheets, Paigalda] Käivitab formaalsel kujul käske Home Assistant abil. Home Assistant toetab nii Philips Hue, kui ka teiste tootjate valgusteid, samuti palju muid targa kodu seadmeid, tehes need kättesaadavaks lihtsa HTTP-liidese kaudu.
 • [TSV, Sheets, Paigalda] Mitmekeelne süsteem sisendkõne kordamiseks Androidi kõnesüntesaatoriga (nt häälduse harjutamiseks). (Kui eesti keele süntesaatorit pole installeeritud, siis kasutatakse soome või hispaania keele oma.)
 • [TSV, Sheets, Paigalda] Lihtne rakendus kõnekorpuse kogumiseks, mis koosneb valdavalt sisendfraasidest, mille Kõnele palub kasutajal järjest ette lugeda

Testid/Eksperimendid

 • [TSV, Sheets, Paigalda] Näide, kus Kõnele töötab kui kõnepõhine lüliti (st ootab kuni kasutaja lausub etteantud fraasi nn wake up phrase), mis lülitab sisse Hue valgustite käsustiku, pärast mille täitmist lülitirežiim jätkub. Vajalik rakendus ee.ioc.phon.android.speechtrigger
 • [TSV, Sheets, Paigalda] Reeglid erinevate veasituatsioonide esilekutsumiseks