Mitut sisendkeelt toetav reeglistik tõlkerakenduse (kas Google Translate või Tilde Translator, mis peab olema eelnevalt paigaldatud) avamiseks koos etteantud keelepaari ja tõlgitava fraasiga. Sisendkeele määrab Locale-veerg, väljundkeele ning tõlgitava fraasi määrab lausung.

PAIGALDA