Näide, kus Kõnele töötab kui kõnepõhine lüliti (st ootab kuni kasutaja lausub etteantud fraasi nn wake up phrase), mis lülitab sisse Hue valgustite käsustiku, pärast mille täitmist lülitirežiim jätkub. Vajalik rakendus ee.ioc.phon.android.speechtrigger

PAIGALDA